Cantaş A.Ş. Gebze Fabrikası Aiolos Air HybriCool ile Doğal Olarak Soğutuluyor!

Cantaş A.Ş., Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikasının iklimlendirmesi Aiolos Air HybriCool Endirekt Evaporatif Soğutmalı Klima Ünitesi ile enerji verimli olarak soğutuluyor. Soğutma ihtiyacının 190 kW'lik bölümü Endirekt Evaporatif Soğutmalı HybriCool Ünitesinin Adyabatik Modülü ile karşılanmış ve Taze Hava Soğutması doğal soğutma ile mekanik soğutma ihtiyacı olmadan karşılanmıştır. İç yük soğutma ihtiyacı olan 320 kW'lik soğutma ise HybriCool ürününün içine entegre edilen her bir üründe 2 adet bağımsız devreli (bir adedi invertörlü) scroll kompresörler ile sağlanmaktadır. Cihazlar ile entegre çalışan bağımsız devreli EC fanlı konenserler ile yüksek verimli soğutma elde edilmiştir.


Fabrikanın ısıtma ihtiyacı için yine bu tür uygulamalarda dünyada ilk defa uygulanan Heat-Pump sistemi ile binanın ihtiyacı olan 160 kW ısıtma yükü karşılanmış, yüksek verimli ısı geri kazanım eşanjörü sayesinde egzost edilen havanın enerjisinin %83'ü geri kazanılmaktadır. Bu sayede kış çalışmasında da hem taze havanın ısıtması hem de ortam ısıtması için harcanılan enerji giderleri minimum seviyelerde tutulmuştur.

22,000 m3/h hava debisinde 2 adet HybriCool ünitesi ile sağlanan %100 taze havali iklimlendirme sistemi ile Cantaş A.Ş. firması 5,000 m2 büyüklüğündeki üretim alanında çalışanları için en yüksek seviyede konfor seviyesini çok yüksek enerji verimi ile sağlamayı hedeflemiştir. Üretim alanından egzost edilen kaynak gazlarının dahi enerjisinden faydalanılarak işletme giderlerinde muadil ısı geri kazanımlı sistemlere göre 9,300 EUR daha fazla enerji tasarrufu sağlanması öngörülmektedir.İşletmeye özel yapılan enerji analiz çalışmaları ile işletmenin standard ısı geri kazanımlı klima sistemleri ile enerji giderleri karşılaştırmalı olarak yapılmış ayni zamanda ilk yatırım maliyet farkları analiz edilmiştir. Mekanik soğutma sisteminde sağlanan 190 kW'lık tasarruf sayesinde ilk yatırım maliyetinde de bir fark oluşmadığı gözlenmiştir. Sağlanan enerji tasarrufu ise işletmenin enerji gideri tasarrufu olarak doğrudan katkı sağlamaktadır.   

Entegre IoT teknolojisi ile donatılan Aiolos Control otomasyon siteminin uzaktan erişim ile bütün fonksiyonları izlenebilmekte ve yönetilmektedir. Bu sayede cihazların sağladığı performans değerleri anlık olarak izlenebilmekte ve kayıt altına alınarak yıllık enerji değerlendirmesi yapılabilmektedir.